Handla från oss / Shop from Us

P.g.a pandemin är alla mässor inställda tills det blir bättre tider igen. Ni kan köpa våra varor i Strömstads Bokhandel (Strömstad) eller kontakta oss direkt.  Pandemin gör det dock svårt för oss att få fram varor eftersom våra grossister verkar ha bekymmer med sina leverantörer.

Unfortunately we cannot at this moment in time offer our goods for sale outside Sweden...