Svårt välja rått sten... / Hard to choose the right one...